Στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Β2.1 – Δημιουργία Χαρτοφυλακίου Τουριστικού Προϊόντος και Ανάπτυξη Πακέτων Θεματικών Εμπειριών ‘Πάρκο Φιλίππων’» διοργανώνεται διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Πολιτισμού, Τουρισμού και Αγροτικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος. Σκοπός της διαβούλευσης είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου «Πάρκο Φιλίππων» από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες. Μέσα από τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα επιτευχθεί ο στόχος για μια ολιστική θεώρηση ανάπτυξης του κοινού τόπου παρέμβασης και την ενοποίηση, ερμηνεία, ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων και απόδοση κοινής ταυτότητας τόπου.

Οι διαβουλεύσεις διοργανώνονται κατά τόπους από την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Σερρών. Η διαβούλευση θα ακολουθήσει μια πολυεπίπεδη συμμετοχική προσέγγιση και η οποία επιχειρεί να εμπλέξει τις διαφορετικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας (κέντρα λήψης αποφάσεων, ομάδες ενδιαφερόντων, φορείς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς φορείς, πολίτες κ.λπ.) σε όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας των θεματικών τουριστικών πακέτων που συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή παρέμβασης του έργου.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούνται οι φορείς οι οποίοι σχετίζονται με τα αντικείμενα του Πολιτισμού, Τουρισμού και Αγροτικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος από τις περιοχές Καβάλα, Δράμα, Σέρρες να λάβουν μέρος στις διαβουλεύσεις σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δράμα, 9/11/2022, στις 6.30μμ, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας.
Σέρρες 10/11/2022, στις 6.00μμ, στο χώρο εξυπηρέτησης ταξιδιωτών “Εννέα οδοί” στην Εθνική Οδό Αμφίπολης-Δράμας.
Καβάλα 11/11/2022, στη 1.00μμ στο Επιμελητήριο Καβάλας.

Περισσότερες πληροφορίες
Το Έργο Διατοπικής Συνεργασίας «Πάρκο Φιλίππων» χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.3 των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, Ν. Δράμας και Ν. Σερρών και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους κ. Μιχάλη Σκορδά (Καβάλα, 2510620469), κ. Μανόλη Χατζόπουλο (Δράμα, 2521047610) και κα. Ελένη Τριανταφύλλου (Σέρρες, 2321 064402) και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο anka@ankavala.gr.

[07-11-2022] Διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία από τις 9 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου σε Δράμα, Σέρρες και Καβάλα
Skip to content