Στελέχη της Αναπτυξιακή Δράμας, στα πλαίσια του ενταγμένου στο CLLD Leader διατοπικού σχεδίου με τίτλο «Η Μάχη των Οχυρών», που υλοποιούν οι Αναπτυξιακές εταιρείες Σερρών και Δράμας, επισκέφθηκαν, ξεναγήθηκαν και συζήτησαν με τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία του οχυρού, με σκοπό να συντονισθούν οι ενέργειές στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου με τον διαμορφούμενο σχεδιασμό από πλευράς του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Ευτυχής συγκυρία η παρουσία στους χώρους του οχυρού Λίσσε, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κ. Θοδωρή Ιφόγλου και του μέλους της εταιρείας θεματικών πάρκων Dreamworkers (η οποία ανέλαβε την ξενάγηση και λειτουργία του οχυρού μετά από συμφωνία με τον Δήμο Κ. Νευροκοπίου), κ. Βίκης Βουρνιά, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή εργαζόμενοι για τον ίδιο σκοπό. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, ανταλλάχθηκαν απόψεις, πληροφορίες και επαφές και συμφωνήθηκαν θεσμικές τακτικές επαφές για να επιτευχθούν οι απαιτούμενες συνέργειες ώστε με κορωνίδα το οχυρό Λίσσε να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι πόροι της περιοχής.

Τα οχυρά Ρούπελ και Λίσσε αποτελούν μέρος της «Γραμμή Μεταξά». Η Γραμμή Μεταξά απαρτίζεται από 21 οχυρά (Ποποτλίβιτσα, Ιστίμπεη, Κελκαγιά, Αρπαλούκι, Παληουριώνες, Ρούπελ, Καρατάς, Κάλη, Περσέκ, Μπαμπαζώρα, Μαλιάγκα, Περιθώρι, Παρταλούσκα, Ντάσαβλη, Λίσσε, Πυραμιδοειδές, Καστίλλο, Άγιος Νικόλαος, Μπαρτίσεβα, Εχίνος, Νυμφαία), εκ των οποίων τα 11 βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Η Γραμμή Μεταξά είναι το μεγαλύτερο Ελληνικό Οχυρωματικό Έργο στη Νεότερη Ιστορία και αποτελείται από μια σειρά οχυρωματικών έργων, υπόγειων και επίγειων, κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, που κατασκευάστηκαν με σκοπό την αμυντική θωράκιση της χώρας κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο και απετέλεσαν τελικά τον κύριο προμαχώνα της.

Το οχυρό Λίσσε είναι σημαντικό κυρίως για τη στρατηγικής σημασίας θέση του, η οποία έδινε τη δυνατότητα στους υπερασπιστές να έχουν ορατότητα 360 μοίρες. Στο οχυρό Λίσσε, που χαρακτηρίστηκε ως η «ναυαρχίδα» της Γραμμής Μεταξά, ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε εναντίον των Γερμανικών και Βουλγαρικών μεραρχιών στις 6 και 7 Απριλίου 1941. Παρά τις σφοδρές επιθέσεις των εισβολέων, τα οχυρά δεν καταλήφθηκαν ποτέ αλλά παραδόθηκαν μετά την συνθηκολόγηση της Ελλάδος.

Αντικείμενο του διατοπικού σχεδίου στα πλαίσια του CLLD Leader των Αναπτυξιακών εταιρειών Σερρών και Δράμας αποτελεί η συνολική ανάδειξη της πρώην οχυρωματικής γραμμής ως ιστορικού μονοπατιού στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα δράσεις ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός του σχεδίου είναι να επιτευχθεί η μετατροπή μεγάλης ιστορικής και εθνικής σημασίας περιβάλλοντος σε ένα προορισμό παγκόσμιας ακτινοβολίας και για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού έχουν καθοριστεί οι εξής επιμέρους στόχοι του σχεδίου:

  1. Η ολοκληρωμένη προστασία των πολιτιστικών αγαθών και ενσωμάτωσή τους στην αναπτυξιακή, χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική.
  2. Η Προβολή, ενίσχυση και ενδυνάμωσης της τοπικής ταυτότητας των συνεργαζόμενων περιοχών με άξονες την ιστορία, τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις και το ανθρώπινο δυναμικό των περιοχών.
  3. Σύνδεση των ιστορικών στοιχείων και της ιστορικής μνήμης με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις τουριστικές δραστηριότητες και τον τοπικό σχεδιασμό, με σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.
  4. Διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών στις συνεργαζόμενες περιοχές.
  5. Η αξιοποίηση της συγκεντρωμένης εμπειρίας των ΟΤΔ για την ενίσχυση της συνεργασίας των περιοχών, καθώς και η μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με όλες τις σχετικές διαστάσεις του ιστορικού τουρισμού με απώτερο στόχο τη δημιουργία μόνιμου δικτύου συντονισμένων δράσεων.
[30-09-2022] Διατοπικό σχέδιο "Η μάχη των Οχυρών" - επίσκεψη στο οχυρό Λίσσε
Skip to content