Η Αναπτυξιακή Δράμας συμμετείχε σε διημερίδα στο Λουτράκι Δήμου Αλμωπίας, για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 και τη Γενική Συνέλευση Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Την Πέμπτη 8/9/2022 πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης. Στο πλαίσιο των εργασιών της Γ.Σ. εκλέχτηκε η νέα 7μελή Συντονιστική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος ο κ. Μιχάλης Σκορδάς (Αναπτυξιακή Καβάλας), Αντιπρόεδρος ο κ. Κώστας Ζήφος (Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου), Γενικός Γραμματέας ο κ. Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος (Αιτωλική Αναπτυξιακή) και Μέλη οι κ. Ιορδάνης Κιοσέογλου (Αναπτυξιακή Πέλλας), κ. Ηρώ Τσιμπρή (Αναπτυξιακή Αχαΐας), κ. Στάθης Κεφαλίδης (Αναπτυξιακή Ροδόπης) και ο κ. Αναστάσιος Περιμένης (Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου).

Την Παρασκευή 9/9/2022, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών πραγματοποίησε εκδήλωση στον ίδιο χώρο με θέμα «Ημερίδα για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027».
Παρουσία του πρώην Υπουργού ΥΠΑΑΤ και βουλευτή Πέλλας κ. Γιώργου Καρασμάνη, του βουλευτή Πέλλας κ. Διονύση Σταμενίτη, του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Ιορδάνη Τζαμτζή, του Δήμαρχου Έδεσσας και Πρόεδρου ΕΔΠ Αναπτυξιακής Πέλλας κ. Γιάννου Δημήτρη, του Δήμαρχου Αλμωπίας κ Μπάτση Χρήστου, λοιπών εκπροσώπων τοπικών φορέων, του συνόλου των Ομάδων Τοπικής Δράσης που υλοποιούν το πρόγραμμα LEADER, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, τόνισε ότι τα τελευταία 30 χρόνια η πρωτοβουλία LEADER έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης στις περιοχές υλοποίησης του.
Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER-«εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up), η οποία θα ισχύσει για την περίοδο 2014-2020 και αποτελεί το πιο πρωτοποριακό στοιχείο, διότι προβλέπει την από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων, δηλαδή:
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 10/9/2022, παρουσιάστηκε η προδημοσίευση της Πρόσκλησης για την επόμενη Περίοδο 2023-2027 και στην Στυλίδα εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να υπογραφεί η πρόσκληση και στη συνέχεια να κληθούν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης να καταθέσουν τα σχέδια τους για τις περιοχές ευθύνης τους.

[12-09-2022] Διημερίδα για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 & Γ.Σ. Ελληνικού Δικτύου Ο.Τ.Δ.
Tagged on:         
Skip to content