Στις 3 Ιουνίου 2022 μας δόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πράσινο φως να ξεκινήσουμε πληρωμές με το νέο σύστημα πληρωμών.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα ολοκληρώσαμε και αποστείλαμε για πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 15 αιτήματα πληρωμών.

Τα 14 έλαβαν εντολή πληρωμής και το τελευταίο είναι υπό επεξεργασία. Και αυτά σε καλοκαιρινή περίοδο.

Κατατέθηκαν 655.616,38 € σε λογαριασμούς 14 δικαιούχων και 117.693,59 € σύντομα θα κατατεθούν στο λογαριασμό του 15ου.

[05-08-2022] Ενημέρωση πληρωμών έργων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα
Tagged on:             
Skip to content