Νέα Εγκύκλιος πληρωμών έργων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα (αρχείο zip με το σύνολο των προς επεξεργασία αρχείων)

► ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

Υ.Α 1337/4-5-2022: «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4»

► ΥΑ 1337/04.05.2022

[22-06-2022] Νέα Εγκύκλιος πληρωμών έργων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα με τα απαιτούμενα έντυπα
Tagged on:             
Skip to content