Συνεχίζουμε δυναμικά και με ευχάριστα νέα την υλοποίηση του προγράμματος CLLD LEADER Ν. Δράμας, Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 δύο σημαντικές αποφάσεις για την πρόοδο του προγράμματος πρωτοκολλήθηκαν στην Εταιρεία μας.

1. Η επιστολή 1081/08-04-2022 ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα την επίτευξη του στόχου του 10% σε καινοτομία, πράξεις συνεργασίας και διατοπικά και διακρατικά σχέδια με την οποία η Υπηρεσία πιστοποιεί ότι τεκμηριώνεται η επίτευξη του στόχου και η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό του υπομέτρου 19.4 μέχρι το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης. Στην περίπτωσή μας η αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 325.000 ευρώ.

2. Η επιστολή 1154/04-03-2022 ΕΥΔ (ΕΠ) ΑΜΘ σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Υπομέτρο 19.2 που αφορά την χρηματοδότηση των έργων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το έγγραφο και με την υπογραφή του Περιφερειάρχη κου Χρήστου Μέτιου 997.132,08 ευρώ θα κατατεθούν στον λογαριασμό που διαθέτει η Αναπτυξιακή Δράμας ειδικά για τον σκοπό αυτό και στη συνέχεια με τη συνήθη διαδικασία θα ικανοποιούνται τα αιτήματα πληρωμής με την μεταφορά των αναλογούντων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων-επενδυτών.

Επόμενο αναμενόμενο ευχάριστο νέο η κατανομή 100.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις ΟΤΔ σε όλη την Ελλάδα που υλοποιούμε το πρόγραμμα CLLD LEADER. Οι πόροι αυτοί θα ενσωματωθούν στα τοπικά προγράμματα για να καλύψουν την χρηματοδότηση των έργων που εντάχθηκαν με τις αποφάσεις υπερδέσμευσης.

[11-04-2022] Καινοτομία - αιτήματα πληρωμής
Tagged on:     
Skip to content