Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022, ολοκληρώθηκε και διαδικαστικά η υπογραφή των συμβάσεων των πέντε Συνεργατικών έργων του Υπομέτρου 19.2.7 του CLLD LEADER Ν. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 334.295 ευρώ.

Ιδιαίτερα τα τρία από τα πέντε συνεργατικά σχέδια έχουν αντικείμενο σχετικό με την ανάπτυξη του τουρισμού και είναι επιθυμητή η μεταξύ τους συνεργασία για επίτευξη συνεργειών και προστιθέμενης αξίας. Για το λόγο αυτό άμεσα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των 16 εταίρων που συμμετέχουν στα τρία σχέδια που αναφέρονται παρακάτω προκειμένου να συντονισθεί η έναρξη υλοποίησης των σχεδίων.

1. Τουριστική Ανάπτυξη Νομού Δράμας 2023

2. Συνεργασία φορέων με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και του αγροτουρισμού της περιοχής παρέμβασης

3. Δημιουργία Τοπικού Δικτύου Via Egnatia και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας επιχειρήσεων Ν. Δράμας του Πάρκου Φιλίππων

[10-03-2022] Ολοκλήρωση υπογραφής συμβάσεων Συνεργατικών Υπομέτρου 19.2.7 CLLD LEADER
Tagged on:     
Skip to content