Μόλις ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψή μας με την Αναπτυξιακή Καβάλας, την Ομάδα Τοπικής Δράσης Gotse Delchev – Garmen – Hadjidimovo, το Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιμελητηρίου του Blagoevgrad καθώς και την κ. Αντωνιάδου Κική από την πλευρά του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και την Progresso Consulting στα πλαίσια του διασυνοριακού έργου «PEIRA».

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές της Καβάλας και Δράμας στην Ελλάδα, καθώς και του Smolyan και Blagoevgrad στη Βουλγαρία, μέσα από την εκπαίδευση και παροχή των απαραίτητων εργαλείων σε επιχειρηματίες της υπαίθρου.

[19-11-2021] Τηλεδιάσκεψή στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020
Skip to content