Σε εξέλιξη η πρώτη πανηγυρική συνάντηση – συνεδρίαση της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας διοργανώνει σήμερα Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στις 11 π.μ., στο Ξενοδοχείο Κούρος, στη Δράμα την εν λόγω συνάντηση.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συμβολή της Αναπτυξιακής Δράμας, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του CLLD LEADER Ν. Δράμας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και εταίρο του διατοπικού σχεδίου στα πλαίσια του υπομέτρου 19.3 με τίτλο «Ανάπτυξη συνεργατισμού».

Στόχος της συνάντησης είναι η γνωριμία των εμπλεκόμενων στην τουριστική ανάπτυξη φυσικών προσώπων, φορέων και υπηρεσιών, η ανταλλαγή απόψεων για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, η συγκρότηση ομάδων εργασίας και η έναρξη του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη του νομού Δράμας λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις κατευθυντήριες γραμμές του υπουργείου Τουρισμού.

[15-12-2021] Πρώτη πανηγυρική συνάντηση – συνεδρίαση της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Tagged on:         
Skip to content