Την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε, στην Αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητήριο Δράμας, συνάντηση των φορέων που υλοποιούν συνεργατικές δράσεις στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος  CLLD LEADER το οποίο στη Δράμα εποπτεύει και παρακολουθεί σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης η  Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. και οι οποίες συνεργατικές δράσεις έχουν στενή σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Με πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας και Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, εκλήθησαν οι Δήμοι: Δοξάτου, Δράμας, Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης, η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας και η ΑΜΚΕ «Οψόμεθα εις Φιλίππους». Στόχος της συνάντησης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος και να επιτευχθεί ο κατάλληλος συντονισμός ώστε όλες οι υλοποιούμενες δράσεις και ενέργειες, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που έχουν σχέση με την τουριστική ανάπτυξη και θα χρηματοδοτηθούν από το CLLD LEADER να είναι συγκλίνουσες και να παράξουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Νομό.

Φωτογραφία από τη συνάντηση

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου κ. Ιωάννης Κυριακίδης, ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Άγγελος Καλλίας και ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Οψόμεθα εις Φιλίππους» κ. Χαράλαμπος Τσουρουκίδης. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας και συντονιστής του Τοπικού Προγράμματος κ. Μανόλης Χατζόπουλος.

Πόροι για ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη μέσω CLLD LEADER

Κατά την  έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα επιτυχή μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος και ανέλυσε συγκεκριμένα τις σχετιζόμενες με τον τουρισμό εγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Στις δράσεις αυτές σημαντική θέση κατέχει η κοινή δράση των Δήμων του Νομού με την Ένωση Ξενοδόχων και κύρια παραδοτέα την εκπόνηση σχεδίου branding, την σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, την προετοιμασία συστήματος διαχείρισης προορισμού και την πιλοτική λειτουργία φορέα τουριστικής ανάπτυξης. Στην ανάπτυξη του τουρισμού στο νομό θα συνεισφέρουν και οι διατοπικές δράσεις που θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Δράμας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας & Αναπτυξιακή Σερρών και με τα σχέδια «Πάρκο Φιλίππων» και «Η μάχη των Οχυρών». Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν οι συμμετέχοντες μεταφέροντας τις απόψεις των φορέων που εκπροσωπούν και τις σκέψεις τους για τα επόμενα βήματα για τον συντονισμό της συνολικής προσπάθειας. Η συγκλίνουσα άποψη μπορεί να συνοψισθεί στην κοινή πεποίθηση ότι απαιτείται συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στην τουριστική ανάπτυξη με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση και ολοκληρωμένο σχέδιο σε επίπεδο νομού. Αποφασίσθηκε η δημιουργία μιας ολιγομελούς ομάδας προβληματισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης της προσπάθειας με πρόεδρο τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο, ο οποίος κατέχει και τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Σε επόμενη συνεδρίαση θα επιλεγούν και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής και θα ξεκινήσει η επεξεργασία των οργανωτικών θεμάτων του σχήματος, παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης των συνεργατικών σχεδίων και την βοήθειά τους με την χρήση εξειδικευμένων στην τουριστική αγορά συμβούλων.

[05-04-2021] Συνεδρίαση φορέων που υλοποιούν συνεργατικές δράσεις συναφείς με την τουριστική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας
Tagged on:             
Skip to content