Ανακοινώνεται η ένταξη πενήντα τριών (53) έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Ν. Δράμας, μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 11,7 εκ. ευρώ με δημόσια δαπάνη 6,6 εκ. ευρώ

Τα έργα που εντάσσονται αφορούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως καταλύματα, οινοποιεία, εστιατόρια, εδαφολογικά εργαστήρια, συνεργεία οχημάτων, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, συνεργατικά σχήματα, μικρές βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κλπ.

Στο επόμενο διάστημα, θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ και των δικαιούχων, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων τους και η σταδιακή κατάθεση των πρώτων αιτημάτων πληρωμής.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το επενδυτικό κοινό, συνεισφέρει στην τοπική οικονομία με υποδομές που υλοποιούνται από την αυτοδιοίκηση, με έργα και δράσεις  από λοιπούς φορείς και συλλόγους αλλά και με 53 επενδυτικά σχέδια  που υλοποιούν ιδιώτες, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική θέση της περιοχής και των κατοίκων της. Η επιτυχής μέχρι σήμερα πορεία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, αποδεικνύει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι μια συνεχής και συλλογική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εργαστούμε και το επόμενο διάστημα για συνέχιση και ενίσχυση της κοινής μας δράσης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Δείτε το έγγραφο της απόφασης ένταξης.

[17-12-2020] Απόφαση ένταξης ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκ. ευρώ
Skip to content