Ο Δήμος Προσοτσάνης, πρώτος από τους ΟΤΑ του νομού, έσπασε το ρόδι και έλαβε έγκριση δημοπράτησης για το ενταγμένο στο LEADER έργο του με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ» και συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 272.000,00 €. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ που είναι  η Ομάδα Τοπικής Δράσης για το CLLD / LEADER στο νομό  και οι  πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 3.170 μέτρων από τον υφιστάμενο υδατόπυργο του οικισμού Νεροφράκτη σε υφιστάμενο φρεάτιο του δικτύου ύδρευσης στα όρια του οικισμού Μαυρολεύκη.  Το επόμενο διάστημα ο Δήμος Προσοτσάνης θα προβεί στη δημοπράτηση του έργου και μετά την ανάδειξη του αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσει η κατασκευή του.

Το ανωτέρω έργο είναι ένα από τα πέντε (5) ενταγμένα στο LEADER έργα τα οποία θα υλοποιηθούν από τους Δήμους στο νομό και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 1.121.469,71 €. Πέραν αυτών υπάρχουν ακόμη δέκα οκτώ (18) έργα υλοποιούμενα από το Επιμελητήριο Δράμας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, πολιτιστικούς συλλόγους, το νομικό πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης, τον κυνηγετικό σύλλογο Δράμας, το φιλοζωικό σύλλογο Δοξάτου, τους Οψόμεθα  και την Ελληνική Αστυνομία. Οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν ξεκινήσει για το σύνολο των έργων και το επόμενο διάστημα θα πληθαίνουν οι δημοπρατήσεις από τους φορείς του δημοσίου  και οι αγορές εξοπλισμού από τους πολιτιστικούς και λοιπούς συλλόγους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 23 έργων δημόσιου χαρακτήρα που είναι ενταγμένα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER νομού Δράμας ανέρχεται σε 2.046.592,19 €.

Υδατόπυργος
[11-09-2020] Δελτίο τύπου – CLLD LEADER Νομού Δράμας: Έσπασε το ρόδι, ξεκίνησε η υλοποίηση των Δημόσιων Έργων
Tagged on:         
Skip to content