Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή πρότασης στην 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER παρακαλούνται να ανατρέξουν σε 2 νέες αναρτήσεις στην ενότητα “Διευκρινήσεις – ερωτήματα” της σχετικής ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε το έγγραφο με τίτλο “Περί ύπαρξης βαρών σε ιδιωτικά έργα CLLD/LEADER” και το “Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του άρθ. 6 “χαρακτήρας κινήτρου” Καν. ΕΕ 651/2014, ως προς τη χρήση του άρθ. 14“. Και τα δύο είναι σημαντικά και αφορούν στην έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών & μελετητών τους.

Περισσότερα εδώ: 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER

[24-04-2019] Ανάρτηση νέων διευκρινιστικών εγγράφων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD
Tagged on:         
Skip to content