Όπως γνωρίζετε η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών έργων τα οποία είχαν αρχικά ενταχθεί στο πρόγραμμα του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) του ΠΑΑ 2007-2013 και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν  στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των ανειλημμένων υποχρεώσεων είναι η 29η Ιουνίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα πληρωμής.

Καλείστε λοιπόν, εσείς και οι μελετητές σας, σε συνάντηση
την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30
στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας
(Λαμπριανίδη 40, 3ος όροφος).

Η παρουσία σας στη συνάντηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου με τη συντονισμένη  προσπάθεια όλων μας –τόσο των στελεχών της Ομάδας Τοπικής Δράσης όσο και τη δική σας–  να  επιτευχθεί έγκαιρα  η ολοκλήρωση έστω κι επί έλαττον  και η αποπληρωμή των έργων σας, να αποσοβηθεί και ο παραμικρός κίνδυνος απαίτησης για επιστροφή επιχορήγησης και να απορροφηθούν όλοι οι εγκεκριμένοι πόροι, προς όφελος δικό σας αλλά και της τοπικής οικονομίας.

[05-06-2018] Συνάντηση με επενδυτές και μελετητές επενδυτικών έργων ανειλημμένων υποχρεώσεων
Tagged on:             
Skip to content