Στις 26/9 λάβαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ 2014 – 2020 την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης για τα συνεχιζόμενα έργα του Άξονα 3 και Άξονα 4 σύμφωνα με τον παρακάτω διαχωρισμό:

Άξονας 3
► μέχρι 29-6-2018 για τις συνεχιζόμενες πράξεις οι οποίες έχουν ημερομηνία απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου από 1-1-2015 και μεταγενέστερα (νεότερα έργα)
► μέχρι 29-12-2017 για όλες τις υπόλοιπες συνεχιζόμενες πράξεις (παλαιότερα έργα)

Άξονας 4
► μέχρι 30-6-2018 για όσα έργα έχουν ενταχθεί από 1-1-2015 και μεταγενέστερα (νεότερα έργα)
► μέχρι 31-12-2017 για όσα έργα έχουν ενταχθεί μέχρι 31-12-2014 (παλαιότερα έργα)

[29-09-2017] Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης συνεχιζόμενων έργων
Tagged on:         
Skip to content