Ενημερωτική συνάντηση 10-11-2016Μεγάλη η προσέλευση των δικαιούχων για τα 56 έργα του τοπικού προγράμματος Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας, τα οποία μεταφέρονται στο νέο ΠΑΑ 2014 – 2020 με τη μορφή των συνεχιζόμενων πράξεων.

Από στελέχη της Αναπτυξιακής Δράμας αναλύθηκαν θέματα που χρήζουν προσοχής σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου και ακολούθησε γόνιμος διάλογος με τους επενδυτές και τους μελετητές που παρευρέθηκαν στην ενημερωτική συνάντηση. Στόχος μας να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες που έχει θέσει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και να ολοκληρωθούν το συντομότερο τα 56 έργα στην περιοχή μας.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας καλούνται οι δικαιούχοι να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρείας για να υπογράψουν τις Δηλώσεις Αποδοχής και τους Πίνακες Μερισμού στοιχείων Μελέτης που απαιτούνται στη φάση αυτή.

 

[11-11-2016] Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση για τους δικαιούχους των 56 έργων
Tagged on:         
Skip to content