Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για την επιλογή των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (Προσέγγιση Leader). Η Αναπτυξιακή Δράμας με βαθμολογία 81,26/100 πέτυχε, για μια ακόμη φορά, να επιλεγεί η Δράμα ως περιοχή υλοποίησης του προγράμματος Leader.

«Αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα, τις υποδομές και την εξωστρέφεια της περιοχής μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής και Αντιπεριφερειάρχης Ανάργυρος Πατακάκης, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια προς την εταιρία και τα στελέχη της για τη συγγραφή της πρότασης και την επιτυχή αξιολόγηση.

[27-10-2016] Αξιολόγηση πρότασης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (Προσέγγιση Leader)
Skip to content