Προς τους ενταγμένους επενδυτές στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας

Παρακαλούμε κατεβάστε τα 2 αρχεία που σας αφορούν αναλόγως της Δράσης που υπάγεστε:

Δράση L123α

Δράσεις L312-1, L312-2, L312-3, L313-4, L313-6, L321-2, L323-5

Τα παραπάνω αρχεία είναι τα απαιτούμενα για να αιτηθείτε την καταβολή της επιχορήγησης.

  • Τα αναγραφόμενα δικαιολογητικά στην αίτηση πληρωμής εξαρτώνται από το είδος των δαπανών της πιστοποίησης.
  • Παρακαλούμε για την προσεκτική και σωστή συμπλήρωση των πινάκων, ώστε να κερδίσουμε χρόνο στην καταβολή των ενισχύσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην υλοποίηση των έργων σας.

[11-11-2015] Υποδείγματα δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης πληρωμής
Skip to content