Η Αναπτυξιακή Δράμας ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-Εργασία για τη Δράμα», Δικαιούχος της Πράξης «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας», και στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 6 «Ίδρυση και λειτουργία cluster νεοφυών επιχειρήσεων του Σχεδίου» σας καλεί σε επιχειρηματική Συνάντηση των νεοφυών επιχειρήσεων. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις και να ενδυναμωθεί η αντίληψη της επιχειρηματικότητάς τους.

Με την παρούσα λοιπόν επιστολή σας καλούμε στην πρώτη επιχειρηματική συνάντηση την Πέμπτη 06.08.2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας Κων/πόλεως 8 (2ος όροφος) προκειμένου να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υποστήριξη και προώθηση των ωφελούμενων του προγράμματος στην απασχόληση.

Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

[05-08-2015] Πρώτη επιχειρηματική συνάντηση – ΤΟΠΣΑ Συν-Εργασία
Tagged on:         
Skip to content