Η Αναπτυξιακή Δράμας ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-Εργασία για τη Δράμα», Δικαιούχος της Πράξης «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας», και στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 6 «Ίδρυση και λειτουργία cluster νεοφυών επιχειρήσεων του Σχεδίου» σας καλεί σε θεματική εισήγηση – σεμινάριο, με τη συμμετοχή ειδικών συμβούλων έχοντας ως στόχο τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων σε νέους επιχειρηματίες.

Με την παρούσα λοιπόν επιστολή σας καλούμε στον πρώτο κύκλο θεματικών εισηγήσεων την Πέμπτη 06.08.2015 και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας Κων/πόλεως 8 (2ος όροφος) στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

[05-08-2015] Πρώτος κύκλος θεματικών εισηγήσεων – ΤΟΠΣΑ Συν-Εργασία
Tagged on:         
Skip to content