[28-08-2015] Απολογισμός Πράξης ΤΟΠΣΑ «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας» (MIS 376921)

[28-08-2015] Απολογισμός Πράξης ΤΟΠΣΑ «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας» (MIS 376921)

Η Πράξη υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργασία για τη Δράμα» με συντονιστή Εταίρο την ΑΜΚΕ «Επι-Μένουμε Δράμα» και τη συμμετοχή των Δήμων Δράμας και Κ. Νευροκοπίου, της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ, του ΚΕΚ «Φίλιππος», του Επιμελητηρίου Δράμας, της «Γνώση Αναπτυξιακή»

[05-08-2015] Πρώτη επιχειρηματική συνάντηση – ΤΟΠΣΑ Συν-Εργασία

[05-08-2015] Πρώτη επιχειρηματική συνάντηση – ΤΟΠΣΑ Συν-Εργασία

Η Αναπτυξιακή Δράμας ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-Εργασία για τη Δράμα», Δικαιούχος της Πράξης «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας», και στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 6 «Ίδρυση και λειτουργία cluster νεοφυών επιχειρήσεων

[05-08-2015] Πρώτος κύκλος θεματικών εισηγήσεων – ΤΟΠΣΑ Συν-Εργασία

[05-08-2015] Πρώτος κύκλος θεματικών εισηγήσεων – ΤΟΠΣΑ Συν-Εργασία

Η Αναπτυξιακή Δράμας ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-Εργασία για τη Δράμα», Δικαιούχος της Πράξης «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας», και στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 6 «Ίδρυση και λειτουργία cluster νεοφυών επιχειρήσεων

[29-06-2015] Ανακοίνωση για παραλαβή προσφορών για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων

[29-06-2015] Ανακοίνωση για παραλαβή προσφορών για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων -με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης- για την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης (Κατηγορία 320) των Πράξεων Τ.Ο.Π.Σ.Α. «Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη

[04-06-2015] Λήξη της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

[04-06-2015] Λήξη της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Λήγει την Τρίτη 30-06-2015 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας –

Skip to content