[09-05-2023] Ενημέρωση ωφελουμένων στο "PEIRA"

[09-05-2023] Ενημέρωση ωφελουμένων στο "PEIRA"

Στην Προσοτσάνη, την Τετάρτη 10 Μαΐου στις 7 μ.μ., στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ – PEIRA» θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των ενδιαφερομένων κατοίκων.

[05-05-2023] Ενημέρωση ωφελουμένων στο "PEIRA"

[05-05-2023] Ενημέρωση ωφελουμένων στο "PEIRA"

Στο Κάτω Νευροκόπι, την Δευτέρα 8 Μαΐου στις 11 π.μ., στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ – PEIRA» θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των ενδιαφερομένων κατοίκων.

[04-01-2023] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

[04-01-2023] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., έχοντας υπόψη:
• το εγκεκριμένο έργο με τίτλο «Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην
αγροτική περιοχή της Καβάλας, της Δράμας, του Smolyan και του Blagoevgrad» και ακρωνύμιο
«PEIRA», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020,
• το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021,
• την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.328/30.12.2022 Απόφαση του ΔΣ της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από τους ως άνω
οικονομικούς φορείς για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι ειδών
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (CPV: 30000000-9 – Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές) με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές…

[23.06.2022] Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού υπηρεσιών συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας του έργου PEIRA (INTERREG GR-BG 2014-2020)

[23.06.2022] Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού υπηρεσιών συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση της  επιχειρηματικότητας του έργου PEIRA (INTERREG GR-BG 2014-2020)

Το έργο “Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad” εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό “B6.3a.23” Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 13/04/2021 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” και της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και έχει λάβει κωδικό MIS 5073388.

Skip to content