[22-12-2015] Ευχές

[22-12-2015] Ευχές

Μαζί σας… εδώ και είκοσι χρόνια, πιστοί στην αποστολή μας για μια ύπαιθρο δυνατή με περήφανους ανθρώπους. Από το 1996, και σε ένα βάθος τριών διαδοχικών Προγραμματικών Περιόδων, υλοποιήσαμε τα τοπικά προγράμματα LEADER II, LEADER + και Άξονα 4 του Π.Α.Α. (προσέγγιση LEADER) συνολικoύ προϋπολογισμού

Skip to content