[23.06.2022] Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού υπηρεσιών συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας του έργου PEIRA (INTERREG GR-BG 2014-2020)

[23.06.2022] Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού υπηρεσιών συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση της  επιχειρηματικότητας του έργου PEIRA (INTERREG GR-BG 2014-2020)

Το έργο “Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad” εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό “B6.3a.23” Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 13/04/2021 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” και της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και έχει λάβει κωδικό MIS 5073388.

[11-04-2022] Καινοτομία - αιτήματα πληρωμής

[11-04-2022] Καινοτομία - αιτήματα πληρωμής

Συνεχίζουμε δυναμικά και με ευχάριστα νέα την υλοποίηση του προγράμματος CLLD LEADER Ν. Δράμας, Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 δύο σημαντικές αποφάσεις για την πρόοδο του προγράμματος πρωτοκολλήθηκαν στην Εταιρεία μας.

[07-04-2022] Συνεργατικά σχήματα - τουριστική ανάπτυξη

[07-04-2022] Συνεργατικά σχήματα - τουριστική ανάπτυξη

Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της υπογραφής των συμβάσεων των συνεργατικών σχεδίων του Υπομέτρου 19.2.7. του CLLD LEADER Ν. Δράμας, σήμερα, Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, στις 12:00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 8, η παραλαβή των πρωτότυπων συμβάσεων από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων κύριο Άγγελο Καλλία.

[11-03-2022] Συναντήσεις προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης στην ΠΕ Δράμας

[11-03-2022] Συναντήσεις προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης στην ΠΕ Δράμας

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και διαδικαστικά η υπογραφή των συμβάσεων των πέντε συνεργατικών σχεδίων του Υπομέτρου 19.2.7. του CLLD LEADER Ν. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 334.295 ευρώ. Αφορούν συνεργατικά σχήματα για την υλοποίηση έργων που οδηγούν σε αποτελέσματα με κοινό στόχο. Για το σκοπό αυτό 15 φορείς συνεργάζονται σε τρία συνεργατικά σχήματα με στόχο την προώθηση διαφορετικών κλάδων της τουριστικής ανάπτυξης ενώ δύο άλλα σχήματα πειραματίζονται με την παραγωγή νέων προϊόντων με την συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι συνεργατικές δράσεις ενισχύονται και αποτελούν πυρήνα στη φιλοσοφία του leader λόγω των συνεργειών που επιτυγχάνουν και της υψηλής προστιθέμενης αξίας που εμπεριέχουν.

[10-03-2022] Ολοκλήρωση υπογραφής συμβάσεων Συνεργατικών Υπομέτρου 19.2.7 CLLD LEADER

[10-03-2022] Ολοκλήρωση υπογραφής συμβάσεων Συνεργατικών Υπομέτρου 19.2.7 CLLD LEADER

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022, ολοκληρώθηκε και διαδικαστικά η υπογραφή των συμβάσεων των πέντε Συνεργατικών έργων του Υπομέτρου 19.2.7. του CLLD LEADER Ν. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 334.295 ευρώ.

[15-12-2021] Πρώτη πανηγυρική συνάντηση – συνεδρίαση της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

[15-12-2021] Πρώτη πανηγυρική συνάντηση – συνεδρίαση της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σε εξέλιξη η πρώτη πανηγυρική συνάντηση – συνεδρίαση της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας διοργανώνει σήμερα Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στις 11 π.μ., στο Ξενοδοχείο Κούρος, στη Δράμα την εν λόγω συνάντηση.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συμβολή της Αναπτυξιακής Δράμας, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του CLLD LEADER Ν. Δράμας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και εταίρο του διατοπικού σχεδίου στα πλαίσια του υπομέτρου 19.3 με τίτλο «Ανάπτυξη συνεργατισμού».

[13-12-2021] Τηλεδιάσκεψη με την Ε.Υ.Ε. του ΠAA 2014-2020

[13-12-2021] Τηλεδιάσκεψη με την Ε.Υ.Ε. του ΠAA 2014-2020

Σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη με την Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΠAA 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

100 και πλέον συμμετέχοντες από όλες τις ΟΤΔ συμμετέχουν στο σεμινάριο που διοργανώνεται για όλα τα υποσυστήματα του τελικού κυκλώματος (τελικό αίτημα πληρωμής).

Στόχος όλων μας να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στις διαδικασίες πληρωμής των δικαιούχων του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER.

[03-12-2021] Πρώτη συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής των εταίρων του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας «ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

[03-12-2021] Πρώτη συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής των εταίρων του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας «ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

Σε εξέλιξη η 1η συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής των εταίρων του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας «ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ». Με ιδανικό χειμωνιάτικο καιρό οργανώνουμε τα επόμενα βήματα σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Άριστη επιλογή η αίθουσα “Αντισάρα” στο ξενοδοχείο Lucy Hotel, εδώ στην Καβάλα.

[19-11-2021] Τηλεδιάσκεψή στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

[19-11-2021] Τηλεδιάσκεψή στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Μόλις ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψή μας με την Αναπτυξιακή Καβάλας, την Ομάδα Τοπικής Δράσης Gotse Delchev – Garmen – Hadjidimovo, το Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιμελητηρίου του Blagoevgrad καθώς και την κ. Αντωνιάδου Κική από την πλευρά του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και την Progresso Consulting στα πλαίσια του διασυνοριακού έργου «PEIRA».

Skip to content