[02-12-2014] Συνεδρίαση Δ.Σ. Αναπτυξιακών Συμπράξεων με θέμα την κατανομή της Β' δόσης χρηματοδότησης

[02-12-2014] Συνεδρίαση Δ.Σ. Αναπτυξιακών Συμπράξεων με θέμα την κατανομή της Β' δόσης χρηματοδότησης

Συνεδρίασαν σήμερα 2/12/2014 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. τα Δ.Σ. των Αναπτυξιακών Συμπράξεων «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» και «Συνεργασία για τη Δράμα» με κύριο θέμα συζήτησης την κατανομή της Β’ δόσης χρηματοδότησης των πράξεων «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους

[28-11-2014] Συνεδρίαση ΕΔΠ Άξονα 4

[28-11-2014] Συνεδρίαση ΕΔΠ Άξονα 4

Την Παρασκευή 28-11-2014 συνεδρίασε η νέα Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας. Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος