[02-06-2015] Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις από την Α.Σ. "Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα"

[02-06-2015] Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις από την Α.Σ. "Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα"

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., ως Επικεφαλής Εταίρος της Αναπτυξιακή Σύμπραξης «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» συμμετείχε στις θεματικές συναντήσεις που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Δράσης 12, στο Επιμελητήριο Δράμας με θέμα:  «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ