[22-12-2015] Ευχές

[22-12-2015] Ευχές

Μαζί σας… εδώ και είκοσι χρόνια, πιστοί στην αποστολή μας για μια ύπαιθρο δυνατή με περήφανους ανθρώπους. Από το 1996, και σε ένα βάθος τριών διαδοχικών Προγραμματικών Περιόδων, υλοποιήσαμε τα τοπικά προγράμματα LEADER II, LEADER + και Άξονα 4 του Π.Α.Α. (προσέγγιση LEADER) συνολικoύ προϋπολογισμού

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

στα πλαίσια της επικείμενης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Nομού Δράμας
Κατάθεση ιδέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν οι σύνδεσμοι για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων