Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Δράμας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αναδημοσιεύει Δελτία Τύπου και Ενημερωτικό Υλικό του Επικεφαλής Εταίρου Δήμου Δράμας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  1. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων – υποβολή ενστάσεων 19/10/2015
  2. Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 26/8/2015
  3. Δελτίο Τύπου 10-7-2015
  4. Δελτίο Τύπου 19-6-2015
  5. Δελτίο Τύπου 17-6-2015
  6. Δελτίο Τύπου 10-6-2015
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

στα πλαίσια της επικείμενης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Nομού Δράμας
Κατάθεση ιδέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν οι σύνδεσμοι για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων