Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ενημέρωση, διαβούλευση και συλλογή προτάσεων για τον Φάκελο που θα υποβληθεί από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1435/14-6-2016 πρόσκλησης (ΦΕΚ 1839 / 22-6-2016) υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο: του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24-8-2016, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, κου Ανάργυρου Πατακάκη, συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Δασών κο Τσίγγη και ομάδα ενδιαφερόμενων πολιτών, με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας για υλοποίηση έργων κατασκευής μονοπατιών, για διοργάνωση αγώνων βουνού, αγώνων προσανατολισμού και ανάλογων αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Γρανίτη.
Διεξήχθη μια γόνιμη συζήτηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν προβλήματα και δυνατότητες, συμφωνήθηκε η πρόβλεψη ανάλογων δράσεων στην πρόταση του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER, ενώ τονίστηκε η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των απαραίτητων μελετών για την ένταξη και υλοποίηση έργων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κος Ανάργυρος Πατακάκης κλείνοντας τη συνάντηση υποσχέθηκε την αμέριστη υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας προκειμένου να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες και να επιτευχθεί ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων.

[25-08-2016] Διαβούλευση για το CLLD LEADER
Ετικέτες: