[11-11-2015] Υποδείγματα δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης πληρωμής

[11-11-2015] Υποδείγματα δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης πληρωμής

Προς τους ενταγμένους επενδυτές στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας Παρακαλούμε κατεβάστε τα 2 αρχεία που σας αφορούν αναλόγως της Δράσης που υπάγεστε: Δράση L123α Αίτηση πληρωμής Συνοδευτικοί πίνακες Δράσεις L312-1, L312-2, L312-3,