[31-07-2015] Ενημερωτική εκδήλωση στα πλαίσια του Άξονα 4 (προσέγγιση Leader)

[31-07-2015] Ενημερωτική εκδήλωση στα πλαίσια του Άξονα 4 (προσέγγιση Leader)

Στις 29 Ιουλίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση, μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., κου Ανάργυρου Πατακάκη, με τους υποψήφιους επενδυτές και μελετητές τους, οι οποίοι υπέβαλαν τις επενδυτικές τους προτάσεις

[24-07-2015] Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση

[24-07-2015] Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κος Ανάργυρος Πατακάκης καλεί τους υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι υπέβαλαν τις επενδυτικές τους προτάσεις στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας, σε ενημερωτική εκδήλωση που