[26-05-2015] Πρόσκληση παραλαβής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων

[26-05-2015] Πρόσκληση παραλαβής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο της Πράξης “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από