[21-10-2014] Σύντομα η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας

[21-10-2014] Σύντομα η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και  φορέας  υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας  του  Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  της  Ελλάδας  2007-2013, ενημερώνει για την πορεία

[07-10-2014] Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

[07-10-2014] Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 26 Σεπτεμβρίου 2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Έκτακτη Γενική