[16-06-2014] Προμήθεια εξοπλισμού

[16-06-2014] Προμήθεια εξοπλισμού

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για τις παρακάτω προμήθειες προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) με απευθείας ανάθεση:

[09-06-2014] Εναρκτήρια συνάντηση ALECTOR

[09-06-2014] Εναρκτήρια συνάντηση ALECTOR

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. διοργάνωσε μεταξύ 3 και 5 Ιουνίου 2014 την εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR». Οι κύριες εργασίες της