[31-03-2014] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αναβάθμιση των υποδομών του σπιτιού ανοιχτής φιλοξενίας της Ένωσης Κυριών Δράμας"

[31-03-2014] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αναβάθμιση των υποδομών του σπιτιού ανοιχτής φιλοξενίας της Ένωσης Κυριών Δράμας"

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.», προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 44.989,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

[26-03-2014] Προμήθεια εξοπλισμού

[26-03-2014] Προμήθεια εξοπλισμού

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

[26-03-2014] Ανάθεση Υπηρεσιών Γραφίστα

[26-03-2014] Ανάθεση Υπηρεσιών Γραφίστα

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από

[12-03-2014] Υλοποίηση έργων LEADER

[12-03-2014] Υλοποίηση έργων LEADER

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013, ενημερώνει ότι υλοποιούνται με